Grijsvlak

Bezoek Hoofdbureau Politie

Bezoek Hoofdbureau Politie, Nieuwe Uitleg op vrijdag 17 januari 2020

Geef u snel hier op want er zijn maar een beperkt aan plaatsen beschikbaar. 

Programma

16.00 uur          Ontvangst met koffie in de perszaal

16.15 uur          Vertoning corporate bedrijfsfilm

16.20 uur          Wijkagenten  Marianne Hoogerbrugge en Ben de Wit (gelegenheid tot het stellen van vragen)

16.30 uur          Rondleiding door het Hoofdbureau met uitleg

17.00 uur          Kennismaking met korpschef Erik Akerboom

17.15 uur          Afsluiting met hapje en drankje

17.45 uur          Einde programma.