Grijsvlak

Agenda Algemene Leden Vergadering 6 april 2017 om 20.00 uur Haagse Kunstkring

1.  Opening en welkomstwoord
2.  Vaststellen aantal stemgerechtigde leden
3.  Project Museumkwartier
     presentatie Madelon Martens + Marco van Baalen (PPS Binnenstad) 
4.  Verslag ALV d.d. 18 april 2016 *
5.  Ingekomen stukken en mededelingen
6.  Secretarieel jaarverslag *
7.  Financieel jaarverslag *
              a. Verslag van de kascommissie
              b. Décharge van de penningmeester
8.  Bestuurssamenstelling
9.  Haagse Kunstkring: toekomstplannen, incl.samenwerking presentatie
     Will van Sebille, voorzitter Haagse Kunstkring
10. Rondvraag
11. Sluiting
 
 Na afloop wordt u een drankje aangeboden.

 

* Onderstaand zijn deze documenten te downloaden.

 

bsc-2005-alv-verslag-2016.pdf

bsc2005balans-wv2016.pdf

bscfin-verslag-2016.pdf

kascommissie2017.pdf

bsc-2005-secretarieeljaarverslag2016.pdf