Grijsvlak

Agenda Algemene Ledenvergadering Vereniging Buurtschap Centrum 2005

Dinsdag 17 april 2018
20.00 uur
Haagse Kunstkring, Denneweg 64

1.  Opening en welkomstwoord
2.  Vaststellen aantal stemgerechtigde leden
3. Gebouw voormalige VS ambassade: Historie
     Presentatie Max Jeleniewski, Programma- en projectmanager DSO, Gemeente Den Haag
4.  Verslag ALV d.d. 6 april 2017 *
5.  Ingekomen stukken en mededelingen
6.  Secretarieel jaarverslag *
7.  Financieel jaarverslag *
              a. Verslag van de kascommissie
              b. Décharge van de penningmeester
8.  Bestuurssamenstelling
9. Rondvraag
10. Sluiting
 
 Na afloop wordt u een drankje aangeboden.

 

* Deze documenten staan als download hieronder

bsc-2005-alv-verslag-2017.pdf

bsc2005balans-wv2017-xlsx.pdf

bscfin-verslag-2017.pdf

bsc-2005-secretarieel-jaarverslag-17.pdf