Grijsvlak

Agenda Algemene Ledenvergadering vereniging Buurtschap Centrum 2005

OP DINSDAG 9 MAART 2021 om 20.00 UUR
On-line via ZOOM

1.  Opening en welkomstwoord
2.  Vaststellen aantal stemgerechtigde leden
3.  Presentatie Museumkwartier door Saskia Nieuwesteeg
4.  Voorstellen bestuur
5.  Verslag ALV d.d. 25 februari 2020
6.  Ingekomen stukken en mededelingen
7.  Secretarieel jaarverslag
8.  Financieel jaarverslag
8.a. Verslag van de kascommissie
9.  Bestuurssamenstelling.
Aan de beurt voor herbenoemning zijn Theo Heere, Clara Tabingh Suermondt en
Agnès Philipse.
10. Energietransitie
Korte toelichting op het project door betrokken bestuurslid.
11. Toekomstperspectief activiteiten Buurtschap
12 . Sluiting

 

bsc-2005-notulen-alv-2020.pdf

bsc-2005-secretarieel-jaarverslag-2020.pdf

bsc-2005-alv-2021-fin-verslag-2020def.pdf

bsc-2005-alv-2021-balans-wv2020def.pdf

verklaring-kascontolecommissie-2020.pdf

bsc-2005-notulen-alv-2021.pdf