Grijsvlak

Agenda Algemene Ledenvergadering vereniging Buurtschap Centrum 2005

uitnodiging-7-april-2022

OP DONDERDAG 7 APRIL 2022 om 17.30 UUR in HOTEL DES INDES 

1. Opening en welkomstwoord 

2. Vaststellen aantal stemgerechtigde leden 

3. Verslag ALV d.d. 9 maart 2021 

4. Ingekomen stukken en mededelingen 

5. Secretarieel jaarverslag 

6. Financieel jaarverslag 

6.a. Verslag van de kascommissie 

7. Bestuurssamenstelling 

8. Sluiting 

 

bsc-2005-notulen-alv-2021-2.pdf

bsc-2005-secretarieel-jaarverslag-2021.pdf

bscfin-verslag-2021.pdf

bscbalans-wv2021.pdf

kascommissie-goedkeuring-2021.pdf