Grijsvlak

Agenda Algemene Ledenvergadering Vereniging Buurtschap Centrum 2005

Donderdag 11 april 2019, om 20.00 uur 
in Bureau Binnenstad Den Haag, Lange Houtstraat 26

1.  Opening en welkomstwoord
2.  Vaststellen aantal stemgerechtigde leden
3. Binnenstad in 2019
    Presentatie door Ad Dekkers, Directeur Bureau Binnenstad, Gemeente Den Haag 
4.  Verslag ALV d.d. 17 april 2018 *
5.  Ingekomen stukken en mededelingen
6.  Secretarieel jaarverslag *
7.  Financieel jaarverslag *
              a. Verslag van de kascommissie
              b. Décharge van de penningmeester
8.  Bestuurssamenstelling
9. Rondvraag
10. Sluiting
 
 Na afloop wordt u een drankje aangeboden.

 

* Deze documenten staan als download hieronder

 

bsc-2005-alv-verslag2018.pdf

bsc-2005-secretarieel-jaarverslag-18.pdf

bsc2005balans-wv2018-2.pdf

bscfin-verslag-2018-2.pdf

bsckascommissie-2018-getekend.pdf