Grijsvlak
digitale-reclamezuil

Bezwaar tegen het besluit van 9 november 2018 tot het verlenen van een vergunning voor het plaatsen van een digitaal reclamebord op het Tournooiveld t.h.v. nr. 3.

Het bestuur van de Vereniging Centrum Buurtschap 2005 heeft een bezwaar aangetekend tegen een digitaal reclamebord op het Tournooiveld.

Het officiële bezwaarschrift is ingediend op 29 november 2018 en wij wachten op een reactie van de gemeente. Naast ons Buurtschap hebben meerdere buurtverenigingen bezwaar aangetekend tegen eenzelfde reclamezuil of –zuilen in hun buurten. Hieronder een kort uittreksel uit het bezwaar.

Begin oktober werden wij opgeschrikt door een melding van de Bewonersvereniging Bewoners Rond het Plein, die “collega” verenigingen op de hoogte bracht van een groot aantal aanvragen voor een vergunning voor het plaatsen van reclamezuilen in de binnenstad. Daaronder –voor ons relevant- een digitale zuil die geplaatst zou worden op het Tournooiveld ter hoogte van no 3.

Nu wil het geval dat wij sedert anderhalf jaar deelnemen aan de gemeentelijke werkgroep Kwaliteitsagenda Historische Kern/Branding Museumkwartier die zich bezig houdt met de vormgeving van de openbare ruimte in dat gebied. Wij hebben ons dan ook eerst gewend tot de betrokken ambtenaren “of zij meer wisten”, want in de bijeenkomsten van de werkgroep was een reclamezuil op het Tournooiveld [onderdeel van het werkgebied] nooit aan de orde geweest. Die waren verbijsterd, zelfs behoorlijk boos, want waren in het geheel niet op de hoogte van deze parallelle actie.

Medio oktober kwam  wethouder de Mos op bezoek bij de Buurtschap en wij hebben ook hem geattendeerd op de gang van zaken. Hij zou e.e.a. laten uitzoeken en bezien wat de mogelijkheden waren. Wij vertrouwen erop dat hij op de zaak zal terugkomen.

Ons bezwaar is:                                                                                                                                                                            

  • Wij vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente niet tevoren heeft overlegd over vormgeving en plaatsing van een reclamebord op deze plek. Dat lag des te meer in de reden omdat een speciale werkgroep zich met de openbare ruimte aldaar bezighoudt.

  • Wij zijn van mening dat de behandeling van de aanvraag zich kenmerkt door grote onhelderheid en onvolledigheid. In het besluit is niet opgenomen dat de Welstandscommissie twee maal heeft geoordeeld, één maal met afwijzing van de aanvraag en de tweede maal met instemming. Tevens is niet duidelijk of de commissie dat de tweede maal heeft gedaan op grond van een aanpassing van de aanvraag en zo ja, welke aanpassing. De aanvraag en verlening slaan op Tournooiveld nr 3. In de stukken op het stadhuis is sprake van “haaks op de voordeur van nr 2”.

  • Wij zijn van mening dat er geen helderheid is geboden over het gebruik van het reclamebord. Eenzijdig of tweezijdig, 24 uur of minder, dat maakt, waar het gaat om een digitaal bord met bewegende beelden, nogal wat uit voor de beoordeling van passendheid of mogelijke hinder.

  • Wij zijn van mening dat toetsing aan de Reclamenota, meer concreet de zoneomschrijving Historisch Centrum, moet leiden tot het oordeel dat dit digitale [dus zeer indringende]reclamebord bepaald afbreuk doet aan de omgeving. Wij kunnen ons geheel vinden in het eerste oordeel van de Welstandscommissie. Naar ons inzicht staat het object nog steeds contextloos in de openbare ruimte en wij vragen ons af wat er toch gewijzigd is in de locatie dat nu ineens wel sprake is van “voldoende relatie met structuur en inrichting van de historische pleinruimte”.