Grijsvlak

Dinsdag 12 april 2022
10.30 – 12.00 uur

Haagse Kunstkring, Denneweg 64

 
PRESENTATIE JEAN-PIERRE GEELEN: een boekenantiquariaat gered

Beste bezoekers van de Buurtkoffie, 
Dinsdag 12 april a.s. komen we weer bijeen in de Haagse Kunstkring.

Inloop is vanaf 10.30 uur – om 11.00 uur gaan we daadwerkelijk van start. 

Deze keer zal Volkskrant-columnist Jean-Pierre Geelen ons vertellen over zijn actie vorig jaar, samen met zeven andere inwoners van wijk Duinoord, om een boekhandel te behouden. Een actie niet uit winstoogmerk, maar uit liefde voor de boeken, de winkel(straat) en de buurt. Met enthousiaste inzet van ruim 120 vrijwilligers blijkt 'Antiquariaat Colette' in de Reinkenstraat inderdaad een nieuw leven te zijn beschoren 😊

Na de presentatie en de gebruikelijke rondvraag is er, vervolgens, volop gelegenheid voor genoeglijk informeel samenzijn.

Hebt u opmerkingen of vragen n.a.v. dit convocaat, dan kunt u zich wenden tot werkgroeplid Daan Rosenberg Polak – emailadres opornaad.[antispam].@xs4all.nl (of telefoonnummer 06 53 65 54 77)

Wij verheugen ons erop u 12 april te mogen verwelkomen! 
Hartelijke groet,

Werkgroep Buurtkoffie
(Hanneke Jörg, Susan van der Heide, Daan Rosenberg Polak, Tineke van der Ree, Els van Vliet en Marlijn Groen)


Ontmoet uw buren in een gezellige sfeer en leer elkaar beter kennen.
Neemt u uw buren ook mee? We zien u graag!


De Buurtkoffie vindt elke 2de dinsdag van de maand plaats.
Er wordt een bijdrage van € 2,- gevraagd. 
Handige adressen

Vervoer

Heeft u hulp nodig om ergens naar toe te gaan? Bel dan naar Servicepunt XL Parada, telefoon: 070-205 22 10, of met de ouderenconsulent (zie hieronder).

Ouderenconsulent  
Voor onafhankelijke informatie, advies en ondersteuning kunt u bellen met ouderenconsulent Marjolijne van Zuijlen.
Telefoon 06 81 68 87 01 of 070-205 22 79

De wijkagenten
Marianne Hoogerbrugge: 06 21 20 09 91, 
eggurbregooH.ennairaM.[antispam].@politie.nl
Ben de Wit: 06 57 87 97 36, 
tiW.ed.neB.[antispam].@politie.nl

Stichting Vier het leven
Deze stichting organiseert culturele activiteiten voor ouderen (65+) die niet graag alleen op stap gaan. Meer informatie op www.4hetleven.nl.
Copyright © 2022 coffee club, alle rechten voorbehouden.
You are receiving this email because you opted in via our website.

Mail adres is:
coffee club
Hellingweg 9A
The Hague, Zh 2583 DZ
Netherlands