Grijsvlak

Overzicht Buurtkoffie 2022

 

DATUM                       SPREKER EN ONDERWERP                   LOCATIE                   OPKOMST

 

11 jan 2022             Henk Boelmans Kranenburg                      ZOOM                        ca. 25

                                 Digitale rondleiding door het

Toverlantaarnmuseum te

Scheveningen; en daarmee

een geschiedenis van het

bewegend beeld voordat

de film, zoals we die nu ken-

nen, ontstond.

 

 

8 feb 2022                Yvonne van der Klaauw en Theo                HKK                           33

                                  Schouten

                                  Causerie over de geschiedenis van

het Lange Voorhout en Hotel des

Indes: o.a. over de interessante

bewoners voordat het hotel er

stond en over de boeiende ho-

telgasten daarna (Paul Kruger,

enz.)

 

 

8 mrt 2022               Mira Feticu, schrijfster en journaliste           HKK                          35

                                  Causerie ter gelegenheid van Inter-

                                  nationale Vrouwendag.

Sprak zij 17 jaar geleden nog geen

woord Nederlands, inmiddels heeft

Mira zes Nederlandstalige boeken

op haar naam staan plus vele

krantencolumns.

 

 

12 apr 2022             Jean-Pierre Geelen, Volkskrant columnist         HKK                         31       

Presentatie inzake een geslaagde

buurtactie tot behoud van een

boekhandel: in dit geval in

Duinoord.

 

 

10 mei 2022             Anita Poolman, voordrachtskunstenaar        HKK                        31

Voordracht van brieffragmenten e.d.

van Louis Couperus – uit de tijd van

de Eerste Wereldoorlog – die een sfeer

oproepen die indringend aansluit bij de

Oekraïne-actualiteit van nu.

 

14 jun 2022             Opbouwwerker Marlijn Groen met               HKK                         26

                                  buurtsportcoach Casy el Bouhani

Presentatie over (a) welzijnsland en

mogelijke steun voor buurtinitiatieven

en (b) ‘Bewegen werkt’, gericht op

verbetering van de gezondheid.

 

12 jul 2022               Erica Rozendaal, accordeonist                         HKK                         21       

‘Een stoomcursus accordeon’

Een causerie, geïllustreerd met het

ten gehore brengen van een viertal

muziekstukken.

 

9 aug 2022              Anita Poolman, voordrachtskunstenaar         HKK                          27

Voordracht over Raden Adjeng Kartini,

Javaanse vrouwenrechtenvoorvechtster.

Met muzikale medewerking van de

Indonesische cellist Alfian Emir Adytia.

 

13 sep 2022         Pater Thomas, Broeder van St Jan                HKK                         28
                               Causerie over het Willibrordushuis

                              aan de Oude Molstraat, toen en nu:

                              ooit schuilkerk, vervolgens klooster

                              en thans tevens kloosterbrouwerij

                              ‘De Haagsche Broeder’.

 

11 okt 2022             Anne Woodward (filosofe) en Anita              HKK                         36

                                 Poolman (voordrachtskunstenaar)                     

Over onze 17e eeuwse stadsgenoot

Spinoza en zijn, op de Paviljoensgracht

geschreven, ‘Ethica’ – verlevendigd

met de voordracht van enkele

gedichten.

 

8 nov 2022                 Jayson Delfos, historicus                             HKK                         35

                                   Over de geschiedenis van de thee en de

                                   verscheidenheid aan theeculturen, met

                                   i.h.b. aandacht voor de unieke plaats

                                   die thee al eeuwen in Nederland

                                   inneemt.

 

13 dec 2022            Trijnie van Spanning, lerares in ruste            HKK                         26

                                  ‘Van merklap tot barcode: een

bijzondere geschiedenis’

Over het merken van kleding en andere

stoffen in historisch perspectief.