Grijsvlak
energietransitie

Energietransitie

De gemeente Den Haag zet flinke stappen naar het doel van een klimaatneutrale stad in 2030. Dat betekent besparing van energie, verduurzaming van woningen en bedrijfspanden en het gebruik van andere, schone energiebronnen. Maar wat vraagt deze energietransitie nu eigenlijk van de bewoners van onze buurt? Een gesprek met Martin Andriessen, gemeentelijk programmadirecteur Energietransitie, leerde het volgende.


De gemeente is begonnen met 10 wijken om daar als eerste ervaring op te doen. Rond de zomer worden extra mensen ingezet om ook de vele initiatieven uit andere wijken goed te ondersteunen. Ook voor onze wijk wordt iemand aangewezen. Die zal in overleg met de bewoners gaan kijken wat er nodig is. Dat kan een analyse zijn van welke mogelijkheden voor duurzame energie het beste passen bij de wijk. Maar hij of zij gaat ook in gesprek met de wijkbewoners over de vragen die er leven. Op basis daarvan wordt er vervolgens een wijkenergieplan ontwikkeld. Hierin staat uitgewerkt welke schone energieoplossingen in de wijk het beste passen en hoe die zullen worden gerealiseerd. Niet in iedere wijk past dezelfde duurzame energie. Zo is de ene woning meer geschikt voor een warmtepomp en weer een andere voor stadsverwarming. In dat kader doet de gemeente momenteel onderzoek naar het aansluiten op de restwarmte uit de Rotterdamse haven. Maar er wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor Geothermie in de stad. Met stadsverwarming zou voorzien kunnen worden in circa 50 procent van de benodigde duurzame energie.


Tien Groene Energie Wijken (o.a. Statenkwartier en Vogelwijk) lopen dus voorop in de Energietransitie. Van die kennis en ervaring maakt de gemeente uiteraard gebruik. Niet voor iedere wijk hoeft het plan al in 2021 gereed te zijn. De gemeente werkt nu aan een overzicht waarin staat voor welke wijk wanneer een dergelijk plan is voorzien. Om alles goed uit te voeren is de gemeente wel afhankelijk van het Rijk. Dat geldt vooral voor de wettelijke mogelijkheden en de financiering. De gemeentelijke fondsen zullen naar verwachting lang niet voldoende zijn om alle ambities te realiseren.


Ofschoon de regie bij de gemeente ligt zal het wijkplan in nauw overleg met de bewoners worden ontwikkeld. De gemeente kan het immers niet alleen. In dat kader zal de gemeente in overleg met de Bewonersorganisatie bv. voorlichtingsbijeenkomsten organiseren (tweede helft 2019). Daarin zal op de wijk toegesneden informatie worden gegeven over planning, technische mogelijkheden, rollen, financiering, etc.


Diegenen die nu al aan de slag willen moeten dat zeker doen. Zo is het altijd zinvol om te investeren in de isolatie van je huis en het plaatsen van zonnepanelen. Voor meer informatie: kijk op www.hvjh.nl of mail naar jirvsagdraa.[antispam].@denhaag.nl