Grijsvlak
Voorhoutfestival

Ten behoeve van de bereikbaarheid en veiligheid heeft Stadsregie Bereikbaarheid er op toegezien dat de uitvoerende partijen in samenhang een aantal noodzakelijke verkeersmaatregelen zullen treffen en in enkele gevallen worden er tijdelijke omleidingen ingesteld. Hiertoe worden omleidingsborden geplaatst en waar nodig worden verkeersregelaars ingezet. Ook is toegezien op de integraliteit van de omleidingen en wordt in september de vinger aan de pols gehouden op de juistheid van de maatregelen.  Hoewel de evenementen en werkzaamheden onvermijdelijk zullen leiden tot enige overlast, zal de binnenstad in september  uitstekend bereikbaar blijven met de bus, tram, per fiets of te voet. Ook de openbare garages blijven bereikbaar.
 
De centrale regie op de evenementen en werkzaamheden maakt het mogelijk dat er effectief kan worden gecommuniceerd naar de bezoekers van de binnenstad. Op de site van de gemeente Den Haag staat een overzicht van de evenementen en maatregelen. Deze site wordt de komende maand telkens bijgewerkt naar de laatste stand van zaken. Zie bijgaande link:Meer info