Grijsvlak

Rondleiding Slavs & Tatars

Geachte leden, (English below)

Het bestuur vereniging Buurtschap Centrum 2005 nodigt u graag uit om op het 

nieuwe jaar het glas te heffen! 

Nieuwjaarsborrel op donderdag 11 januari 2024

In West Den Haag, Lange Voorhout 102 (voormalige Amerikaanse ambassade)

 

Programma: 

17.00 uur Rondleiding (graag aanmelden hier) of vrije toegang tot de tentoonstelling Slavs & Tatars

17.30 tot 19.30 uur Nieuwjaarsborrel in het Alphabetum

Indien u in het bezit bent van een museumjaarkaart kunt u deze dan meenemen? Het museum zou dit zeer waarderen.

De lift  in het gebouw is defect, de 1e etage van de tentoonstelling is alleen per trap te bereiken.

De vereniging biedt u 3 drankjes aan per lidmaatschap.

De Nieuwjaarsborrel is alleen voor leden.

Introducees zijn van harte welkom indien men lid wordt van de Vereniging en €30 cash/tikkie 

voor het lidmaatschap van 2024 betaald. lid worden

 

Dear members,

The board of the Buurtschap Centrum 2005 association would like to invite you to the

Raise a glass in the new year!

New Year's drinks on Thursday, January 11, 2024

In West The Hague, Lange Voorhout 102 (former American embassy)

 

Program:

17.00 h Guided tour (please register here) or free access to the exhibition Slavs & Tatars

17.30 - 19.30 h New Year's drinks in the Alphabetum

 

If you have a museum annual pass, can you take it with you? The museum would greatly appreciate this.

The elevator in the building is defective, the 1st floor of the exhibition can only be reached by stairs.

The association offers you 3 drinks per membership.

The New Year's drinks are only for members.

Introducers are very welcome if they become a member of the Association and pay €30 cash/tikkie

paid for the 2024 membership. become a member